Слънчеви колектори:

Соларните колектори за топла вода биват 2 вида – плоски и вакуумно-тръбни. Плоските от своя страна се делят на неселективни и селективни, като едиствената (но съществена разлика) е в покритието на абсорбиращия слой – при неселективните то обикновено е прахово боядисана черна ламарина, а при другия вид – високоселективно покритие, поглъщащо над 95% от слънчевите лъчи.

Предлагани Слънчеви колектори:

SONNENCRAFT - DHW200R2+RLG-E+SKR 500
Тип:
Мощност охлаждане
Мощност отопление
SONNENCRAFT - GK5-HP
Тип:
Мощност охлаждане
Мощност отопление
SONNENCRAFT - DHW200R2+RLG-E
Тип:
Мощност охлаждане
Мощност отопление
SONNENCRAFT - DHW300R2+RLG-E
Тип:
Мощност охлаждане
Мощност отопление
SONNENCRAFT - DHW400R2+RLG-E
Тип:
Мощност охлаждане
Мощност отопление
SONNENCRAFT - DHW300R2+RLG-E SKR500
Тип:
Мощност охлаждане
Мощност отопление
SONNENCRAFT - DHW400R2+RLG-E SKR500
Тип:
Мощност охлаждане
Мощност отопление
SONNENCRAFT - DHW500R2+RLG-E SKR500
Тип:
Мощност охлаждане
Мощност отопление
SONNENCRAFT - DHW500R2+RLG-E
Тип:
Мощност охлаждане
Мощност отопление
- ЕЛДОМ
Тип:
ВАКУУМНО-ТРЪБЕН СОЛАРЕН ПАНЕЛ -8br
Мощност охлаждане
Мощност отопление
ЕЛДОМ -
Тип:
абсорбираща площ 2,5m
Мощност охлаждане
Мощност отопление
ЕЛДОМ -
Тип:
абсорбираща площ 2,0M
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други -
Тип:
Помпена група за соларен сплит
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON SCP25
Тип:
ВАКУУМНО-ТРЪБЕН СОЛАРЕН ПАНЕЛ - СЕРИЯ LUX
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON SCP20
Тип:
ВАКУУМНО-ТРЪБЕН СОЛАРЕН ПАНЕЛ - СЕРИЯ LUX
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON SCP15
Тип:
ВАКУУМНО-ТРЪБЕН СОЛАРЕН ПАНЕЛ - СЕРИЯ LUX
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON SCP12
Тип:
ВАКУУМНО-ТРЪБЕН СОЛАРЕН ПАНЕЛ - СЕРИЯ LUX
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON PS 300 LUX
Тип:
системи под налягане сериа LUX
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON PS 240 LUX
Тип:
системи под налягане сериа LUX
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON PS 200 LUX
Тип:
системи под налягане сериа LUX
Мощност охлаждане
Мощност отопление
NIPOON - NIPOON PS 150LUX
Тип:
системи под налягане сериа LUX
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON PS 240E
Тип:
системи под налягане
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON PS 200E
Тип:
системи под налягане
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON PS 150E
Тип:
системи под налягане
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON NPS 300 LUX
Тип:
ТЕРМОСИФОННА СИСТЕМА-СЕРИА LUX
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON NPS 240 LUX
Тип:
ТЕРМОСИФОННА СИСТЕМА-СЕРИА LUX
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON NPS 200 LUX
Тип:
ТЕРМОСИФОННА СИСТЕМА-СЕРИА LUX
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON NPS 180 LUX
Тип:
ТЕРМОСИФОННА СИСТЕМА-СЕРИА LUX
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON NPS 150 LUX
Тип:
ТЕРМОСИФОННА СИСТЕМА-СЕРИА LUX
Мощност охлаждане
Мощност отопление
Други - NIPOON NPS 120 LUX
Тип:
ТЕРМОСИФОННА СИСТЕМА-СЕРИА LUX
Мощност охлаждане
Мощност отопление

Предишна Следваща